Bakul 0

Hibah Takaful (bercetak)

RM 26.00


Buku ini menyorot tentang hibah takaful dari aspek syariah, perundangan dan amalannya di negara kita. Buku ini dimulai dengan membincangkan mengenai definisi hibah, definisi takaful, konsep, dan sejarah kewujudan sistem takaful itu sendiri. 

Kemudian buku  mengulas tentang konsep hibah takaful dan beberapa isu fekah yang timbul daripada konsep hibah takaful. Buku ini dilanjutkan dengan perbahasan tentang Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, sejauh mana ia telah banyak membantu masyarakat Muslim dalam membuat perancangan pewarisan dengan lebih teratur. 

Buku ini menyajikan kaedah alternatif selain daripada perlantikan wasi dan/atau penamaan benefisiari dalam pengagihan manfaat takaful oleh peserta. 

Buku ini mendedahkan tentang amalan penyerahan hak polisi Takaful oleh peserta takaful kepada syarikat pemegang amanah yang kemudiannya dikawal oleh Surat Ikatan Amanah yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Kaedah ini adalah antara kaedah yang boleh dipertimbangkan oleh seluruh umat Islam di Malaysia hari ini.