Bakul 0

Dokumentasi Hibah (Bercetak)

RM 32.00


Buku kecil ini menyorot tentang dokumentasi hibah supaya dokumen yang disediakan adalah patuh syariah dan dalam masa yang sama selari dengan undang-undang. 

Buku ini dimulai dengan definisi, konsep, rukun, dan syarat-syarat sah hibah, termasuk perbahasan tentang syarat penerimaan harta hibah (qabd). 

Kemudian penulis mengulas secara ringkas tentang kategori hibah dan sedikit perbincangan tentang hibah bersyarat ‘umra dan ruqba. 

Buku ini seterusnya menekankan keperluan dokumentasi hibah supaya menepati kehendak undang-undang di Negara kita. 

Penulis menerangkan tentang peranan peguamcara dalam dokumentasi hibah hartanah, amalan terbaik dokumentasi hibah, dan contoh-contoh penyediaan instrumen hibah hartanah. 

Perbincangan diakhiri dengan contoh-contoh dokumentasi hibah yang mengecewakan statut yang tidak sepatutnya dibuat. 

Buku ini sememangnya sesuai untuk tatapan pembaca setiap lapisan masyarakat sama ada orang awam, pengamal undang-undang, dan juga para ahli akademik.