Bakul 0
Cover 2nd edition.JPG

Pengurusan dan Pembahagian Harta Pusaka di Malaysia

RM 28.00


Buku ini akan berada di pasaran pada minggu kedua bulan Mac 2019.

Beberapa penambahbaikan telah saya buat untuk cetakan kedua ini termasuklah tentang perkara-perkara berikut:


1. Beberapa perbincangan tentang sama ada sesuatu harta/perkara itu dikategorikan sebagai harta pusaka atau bukan harta pusaka seperti khairat kematian, derma kematian, pinggan mangkuk, akaun bersama, time share, pencen terbitan, dan lain-lain.


2. Beberapa rajah ditambah dan rajah yang sedia ada ditambahbaik.

3. Sedikit perbincangan tentang pusaka Felda.

4. Sedikit perbincangan tentang khunsa musykil.

5. Perbincangan yang lebih terperinci tentang beberapa kes faraid yang masyhur Musyarrakah, Mubahalah, al-Akdariyyah, Umariyyatain, al-Kharqa’, dan lain-lain.

6. Ditambah perbincangan tentang situasi Ibn Mubarak, dan Akh Masy’um.

7. Perbincangan tentang khilaf ulama’ berkaitan kes Datuk bersama saudara si mati.