Bakul 0
E0D1D639-24C0-4B0E-BA98-DB11C576DA95.jpeg

Wasiat Kepada Waris (Bercetak)

RM 40.00


Buku ini menyorot tentang isu pembahagian harta kepada waris melalui instrumen wasiat. Buku ini dimulai dengan membincangkan tentang rukun, syarat, dan kandungan bagi sesuatu dokumen wasiat. 

Kemudian penulis mengulas dalil tentang tiada wasiat kepada ahli waris. 

Buku ini seterusnya menghuraikan pula situasi jika wasiat kepada ahli waris dengan izin waris faraid. Penulis menerangkan pula tentang situasi wasiat kepada ahli waris yang kemudiannya menjadi bukan waris, dan sebaliknya. 

Pada akhir perbincangan, buku ini menjelaskan tentang pembaharuan undang-undang yang dibuat di beberapa negeri dengan membenarkan wasiat kepada waris walaupun tanpa izin waris faraid asalkan pada kadar tidak melebihi satu per tiga (1/3) harta. 

Buku ini sesuai untuk pengamal undang-undang syarie, ahli akademik, juga masyarkat Muslim secara umum dalam membuat perancangan pewarisan harta mereka.