Bakul 0
855DF4D7-BEFA-435E-859F-3813B1C8D5C2.jpeg

Pusaka Besar (bercetak)

RM 36.00


Buku ini adalah perbincangan secara khusus tentang ‘pusaka besar’. Buku ini menceritakan tentang beberapa prosedur yang terlibat dalam pengurusan harta pusaka di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Sivil. Ia dimulakan dengan perbincangan tentang prosedur permohonan Surat Kuasa Mentadbir sama ada secara ex-parte atau secara inter-parte. 

Kemudian, ia disusuli dengan perbincangan tentang permohonan perintah pembahagian harta pusaka sama ada pembahagian secara faraid atau pembahagian secara permuafakatan. 

Seterusnya buku ini menceritakan tentang prosedur permohonan geran probet dan kelebihan tentang adanya wasiat pentadbiran (wisoyah) yang mempercepatkan proses pencairan harta pusaka. 

Buku ini juga memuatkan perbincangan tentang permohonan pindaan dan permohonan perintah jualan sebagai tambahan pengetahuan tentang pengurusan harta pusaka di Mahkamah Tinggi.