Bakul 0

Hibah Bersyarat (Bercetak)

RM 30.00


Buku ini adalah perbincangan secara khusus tentang hibah bersyarat. 

Pada awalnya ia membincangkan tentang definisi hibah, hukum, tujuan, rukun-rukun, dan syarat-syarat sah hibah sebagai mukaddimah sebelum dilanjutkan perbincangan khusus tentang hibah bersyarat. 

Buku ini seterusnya menghuraikan tentang perbezaan antara hibah bersyarat balasan, hibah bersyarat ruqba dengan hibah bersyarat ‘umra

Seterusnya dihuraikan tentang hukum hibah ruqba secara terperinci tentang perbezaan pandangan ulama’ dan pendalilan mereka. 

Perbincangan seterusnya disambung dengan melihat situasi amalan dan perundangan di negara kita. 

Perbandingan juga dibuat dengan amalan dan perundangan di negara jiran Singapura. 

Sebagai bonus, buku ini juga memberikan contoh-contoh penderafan dalam dokumentasi hibah ruqba, serta teknik penyediaan dokumen dalam memastikan ia boleh dilaksanakan. 

Di akhir perbincangan, buku ini memberikan beberapa contoh keputusan hakim syarie dalam memutuskan kes-kes berkaitan hibah ruqba.