Bakul 0

Membumikan Faraid (Bercetak)

RM 38.00


Buku ini adalah himpunan tulisan kertas kerja dan kajian penulis tentang faraid dan hal-hal yang berkaitan dengannya. 

Perkongsian dengan orang ramai tentang faraid dan hal-ehwal harta pusaka bagi mencelikkan masyarakat tentang harta pusaka adalah satu jihad yang panjang dan berliku. 

Penulis rakamkannya dalam satu buku supaya lebih mudah dijadikan rujukan bagi masyarakat. 

Buku ini mencakupi aspek perancangan pembahagian harta seperti hibah dan wasiat, pengurusan dan pentadbiran harta pusaka, dan juga pembahagian harta pusaka, termasuk beberapa contoh pengiraan faraid berdasarkan kaedah KIROSSAKO yang dibangunkan dan disohorkan oleh penulis. 

Buku ini sememangnya sesuai untuk tatapan pembaca setiap lapisan masyarakat sama ada orang awam, pengamal undang-undang, dan juga para ahli akademik.