Bakul 0
IMG_4533.JPG

Buku Fajar Faraidh (Ustaz Hilmi)

RM 18.00


Buku ini memaparkan tentang ilmu faraidh iaitu ilmu berkaitan pembahagian harta pusaka dalam Islam. Pada keseluruhannya buku ini mengandungi dua tajuk besar iaitu Pemahaman (Al-Feqh) dan Pengiraan (Al-hisab).

Dalam tajuk Pemahaman, penyusun memulakan tulisan dengan menghuraikan tentang pengenalan ilmu faraidh dan bab-bab yang seterusnya tanpa memasukkan operasi pengiraan bagi memudahkan pemahaman.

Kemudian dalam tajuk Pengiraan, penulis mendahulukan dengan pengenalan pecahan dan operasi matematik yang berkaitan dengannya. Dalam tajuk ini penyusun menunjukkan operasi matematik bagi setiap bab dalam tajuk Pemahaman yang memerlukan operasi penghitungan.

Buku ini sesuai buat mereka yang ingin mengetahui ilmu faraidh secara umum dan sebagai asas untuk mendalami secara khusus.

Customer comments

Author/Date Rating Comment